FÖRSÄKRA DIN PÄRLA!

För information om försäkringar, ring Lasse Söderqvist,
försäkringsansvarig, tel. 073-037 46 65.
Eller mejla HFH

Våra besiktningsmän är:

Mikael Svensson, Sandarne
Lasse Snellman, Järvsö
Ingemar Bergqvist, Bollnäs
Bo Forsberg, Gävle
Torbjörn Jönsegård, Alfta
Lasse Söderqvist, Arbrå

tel. 070-646 31 10
tel. 070-937 85 25
tel. 070-556 09 55
tel. 026-18 78 70
tel. 070-691 49 22
tel. 073-037 46 65

Alternativa försäkringsbolag för veteranfordon:

MHRF försäkringar för samlarfordon, här står kraven.
Dessa försäkringar tecknas genom klubben.

IF Bolag som försäkrar veteranfordon till bra pris.

Bilsport & MC Specialförsäkringar för entusiaster utan
krav på klubbmedlemsskap.