KLUBBENS HISTORIA

Idén att starta klubben kom på ett möte med ett
antal intresserade på Ranbogården den 14 augusti
1982. Till den träffen kom hela 22 personer. Alla
närvarande på mötet var eniga om att en klubb
skulle bildas, och en interimsstyrelse tillsattes.
Den bestod av Jerry Dåversjö, ordförande, Thore
Olsson, vice ordförande, Alf Pallin, kassör, Claes
Pallin och Haldo Asplund, suppleanter och Gunnar
Olofsson, sekreterare.
Därmed var klubben född. Den 15 september
permanentades styrelsen.
Klubben hade i oktober 2011 ca. 520 medlemmar.
I klubben finns alla sorters fordon, t.ex mopeder,
bilar, motorcyklar, buss, lastbilar.
För att vara medlem behöver man inte ha eget
fordon utan det räcker med att ha intresse för hobbyn.

JUBILEUMSSKRIFT, 10 ÅR

JUBILEUMSSKRIFT, 20 ÅR

JUBILEUMSSKRIFT, 30 ÅR