STYRELSEN

Ordförande
Lasse Söderqvist Granbov.3,
Granbovägen 3, Arbrå
Tel: 0278-40032, 073-037 46 65
Lasse Söderqvist

Sekreterare
Lena Wennström
Karsjövägen 32, Järvsö
Tel: 0651-45050, 070-292 88 42
Lena Wennström

Styrelse Ledamöter
Esbjörn Hillgren
Abraham Bäckgatan 9C, Söderhamn
Tel: 0270-18696, 070-303 29 88

Magnus Andersson
Hälsingmo 376, Söderhamn
Tel: 0270-427344, 070-207 06 49
Magnus Andersson

Kassör & medlemsförteckning
Mia Sundin
Vretensväg 2, Segersta
Tel: 0278 - 653093, 070-222 86 47
Mia Sundin 

Suppleanter:
Tore Engman
Malenebergsv. 11, Söderhamn
Tel. 0270-28 46 54, 070-632 82 62 Tore Engman

Anita Engman
Malenebergsv. 11, Söderhamn
Tel. 0270-28 46 54, 070-632 82 62 Anita Engman

Lotta Persson
Verkmyra 546, Bergvik
Tel: 072-213 21 90
Lotta Persson

Revisor
Tor Jonsson
Iste 3254, Vallsta
Tel. 070-334 61 92

Revisorsuppleant
Lars Erik Säll
Vik 9226, 821 41 Bollnäs
Tel. 070-639 90 32