Styrelsen

Ordförande
Lasse Söderqvist
Granbovägen 3, Arbrå
Tfn, 0278-40032, 073-037 46 65
l.sderqvist@telia.com

Kassör & medlemsförteckning
Mia Sundin
Vretensväg 2, Segersta
Tfn, 0278 – 653093, 070-222 86 47
jansundin55@hotmail.com

Sekreterare
Lena Wennström
Karsjövägen 32, Järvsö
Tfn, 0651-450 50, 070-292 88 42
lenaochkent@gmail.com

Styrelseledamöter
Magnus Andersson
Hälsingmo 376, Söderhamn
Tfn, 0270-42 73 44, 070-207 06 49
magnus.mail@home.se

Lars Snellman
Uvåsvägen 65A, Järvsö
Tfn, 0651-441 63, 070-937 85 25
lars_snellman@hotmail.se

Suppleanter
Lars-Erik Hellström

Olle Läth

Janne Sundin

Revisor
Tor Jonsson
Iste 3254, Vallsta
Tfn, 070-334 61 92

Revisorsuppleant
Monika Hansson