Nostalgimacken i Stocksbo

Öppet på Nostalgimacken, BP, i Stocksbo, Färila. Ett evenemang under Färilaveckan.