Skroten

Skroten, Kurt Nordh, Östbo 902, Söderhamn. Vi får titta på Kurts samlingar i hans
museum. Fika kan ev. ordnas. Annars får var och en ta med eget fika. Besked om detta
kommer närmare. Info Mia Sundin 070-222 86 47.