Årsmöte och Medlemsmöte i Mo

Årsmöte och Medlemsmöte den 6/3 2019 kl. 19.00 på Mo bygdegård. Välkommen!