Fornhemmet

Fornhemmet, Storgatan 56, Arbrå. Vi får en guidad tur i byggnaderna. Fika finns att köpa.
Info Lasse Söderqvist 073-037 46 65.