Källvik Sommarhem

Källvik Sommarhem, Utviksvägen 902, Söderhamn. Du tar själv med det du vill äta och
dricka. Finns möjlighet att grilla (om det inte är förbud på grund av vädret).
Info Mia Sundin 070-222 86 47.