Kolbulleafton

Kolbulleafton, Segersta Hembygdsgård, Djupavägen 26, Segersta. Kolbullar och fika
finns att köpa. Info Mia Sundin 070-222 86 47.