Medlemsmöte i Mo

Medlemsmöte den 11/12 2019 kl. 19.00 på Mo bygdegård. Välkommen!