Medlemsmöte i Mo

Medlemsmöte den 9/10 2019 kl. 19.00 på Mo bygdegård. Välkommen!