Militärloppis

Besök av bl.a. DC3:an Daisy. Röda Korset, Hemvärnet, Räddningstjänsten m.fl. finns på plats. HFH är inbjuden. Förtäring finns att köpa. Info: Lasse Snellman 070-937 85 25.