Skogens dag

Skogens dag, Fluren. Vill du ställa ut ditt fordon så kom till kl. 10.00, prisutdelning
ca kl. 12.00. Fika/förtäring finns att köpa. Info Lasse Söderqvist 073-037 46 65.