Växbo Lin

Växbo Lin, Växbo 3041, Bollnäs. Vi får se några av deras maskiner i arbete och butiken är
öppen. Enklare fika finns att köpa. Info Göran Zamora Lind 070-695 35 21.