Historik

Idén att starta klubben kom på ett möte med ett antal intresserade på Ranbogården den 14 augusti 1982. Till den träffen kom hela 22 personer. Alla närvarande på mötet var eniga om att en klubb skulle bildas och en interimsstyrelse tillsattes. Den bestod av Jerry Dåversjö, ordförande, Thore Olsson, vice ordförande, Alf Pallin, kassör, Claes Pallin och Haldo Asplund, suppleanter och Gunnar Olofsson, sekreterare. Därmed var klubben född. Den 15 september permanentades styrelsen.
I klubben finns alla sorters fordon, t.ex mopeder, bilar, motorcyklar, buss, lastbilar.
För att vara medlem behöver man inte ha eget fordon utan det räcker med att ha intresse för hobbyn.

Läs mer om klubbens historia i våra jubileumsskrifter.
Jubileumsskrift 1982-1992
Jubileumsskrift 1982-2002
Jubileumsskrift 1982-2012