Ansökan

Vill du bli medlem kan du göra en ansökan genom att klicka på länken nedan. Detta är en extern länk som går till Mawik AB där vi har vårt medlemsregister. Länken öppnas i en ny flik.

https://hfh.mawik.se/Register

Fyll i dina uppgifter;
Alternativet Kontakttyp styr hur du får information från klubben.
Vill du tillägga något kan du göra det  under Övriga upplysningar.
Klicka slutligen på knappen Registrera.

Du kan även registrera ditt/dina fordon till vår medlemsmatrikel.

Aktuell medlemsavgift är 180 kr/år.