Styrelsen

Ordförande
Lasse Söderqvist
Granbovägen 3, Arbrå
Tfn, 073-037 46 65
l.sderqvist@gmail.com

Viceordförande
Örjan Eriksson
Löten 351, Stråtjära
Tfn, 070-312 19 23
orjan67@live.se

Kassör
Medlemsregister
Mia Sundin
Vretensväg 2, Segersta
Tfn, 0278-653 093, 070-222 86 47
jansundin55@hotmail.com

Sekreterare
Lars Snellman
Uvåsvägen 65A, Järvsö
Tfn, 070-937 85 25
lars_snellman@hotmail.se

Styrelseledamöter
Tord Sverkert
Sörby Lilltäktavägen 1, Järvsö
Tfn, 070-576 21 95

Hasse Gryde
Gamla Orbadenvägen 21, Vallsta
Tfn, 070-635 45 20
hassegryde@hotmail.com

Suppleanter
Göran “Zamora” Lind
Växbo Överbacken 3112, Bollnäs
Tfn, 070-695 35 21
goran45lind@gmail.com

Jan Sundin
Vretens väg 2, Segersta
Tfn, 0278-653 093, 070-530 84 63
jansundin55@hotmail.com

Ingemar Bergqvist
Malmvägen 8, Bollnäs
Tfn, 070-556 09 55
ingemar@bergqvist.at

Revisorer
Tor Jonsson
Iste 3254, Vallsta
Tfn, 070-334 61 92

Erik Lönnberg
Iste 3154, Vallsta
Tfn, 070-865 85 61

Revisorsuppleant
Irene Lindström