Onsdagsträff

Fika finns att köpa, medtag gärna eget bord och stolar.
Vid eventuellt regn finns sittplatser inomhus.
Ta hänsyn till gällande corona-restriktioner, alla har ett personligt ansvar att ta hänsyn till varandra och hålla avstånd.