Sibo dieseln

Kom och titta och lyssna på deras fantastiska maskiner, öppet i samband med Bymella. Fika finns att köpa. Info: Ingemar Bergqvist 070-556 09 55.