Söderhamn / F15 Flygmuseum 20 år

Den 9/6 2019 så firar Flygmuseet i Söderhamn 20 år. Kom dit och ställ ut ditt veteranfordon. Det finns även möjlighet att skjutsa runt besökare på området mot en mindre ersättning.
Klubbussen kommer att gå från gamla busstorget i Söderhamn, via hållplats vid Bilbolaget, ut till Flygstaden. Vi kommer att sälja korv och fika från serveringsvagnen.
Läs mer evenemanget på museets hemsida www.soderhamnflygmuseum.se